Català Rss

  • Mapa-landgrab Dossier Economic | 05 Jan 2009

    Colonialisme 2.0

    Les organitzacions no governamentals pensen que la compra de terres per part d’inversors estrangers reforça aquest model industrial, amb el qual estan en desacord. «L’alimentació al món avui dia no és un problema de quantitat sinó d’accés».

The Declaration of the Global Convergence of Land and Water Struggles launched in Dakar at the African Social Forum in October 2014 and reworked in Tunis at the World Social Forum in March 2015 is open for signature and engagement.


Who's involved?


LanguagesArchives